Tipografi Nedir?

Hemen her tasarımcının bilmesi gereken tipografi yazı düzenleme sanatı, tekniği, yöntemi, şekli olacak şekilde tanımlanabilir. Yazıların tipik şekilleri, var olan büyüklükleri, satır arası boşlukları, satır uzunlukları, vb. etkenler üzerinde durur.

Tipografi genel olarak tasarımcıların ilgi alanı olan yazı düzenleme sanatıdır. Yazdığımız yazı için seçilen şekil, bunun düzenlenmesi, bölümlendirilmesi, rengi ve tasarımının konusu çok önemlidir.Kelime köken itibariyle Yunanca da typos yani form ve graphia çizmek, yazmak kelimelerinden terkip edilmiş olup, typographia sözcüğünün dilimizdeki şeklini oluşturur.

Tipografyada uzmanlaşmış bireylere tipograf denir. Tipografi çağdaş kullanımında oldukça kapsamlı ve geniş bir yelpazeye sahiptir. Bunlara örnek verecek olursak vitrin tipografisi, elbise, endüstriyel ürünlerde ev araç gereçleri, kalemler, saatler, dijitalleşen dünyada cep telefonları, bilgisayar oyunları, el yazısı ve kaligrafi gibi becerileri sayabiliriz. Kısaca sanatsal ve görsel düzenleme olan tipografi bir tasarım dili anlayışıdır.

Günümüz web sitelerinde, reklamlarda, bize sunulan her türlü içerikte ikna edici bir mesajın bulunması şarttır. Bu şartın sağlanmasında da tipografi vazgeçilmez bir unsur olarak göze çarpar. Bu kadar önemli olan tipografi dört ana kural etrafında şekillenmiştir. Bunlardan birincisi metin tipografisidir. Metni okuyan okuyucuya farkında olmadan, görünmezlik ilkesi etrafında görsel olarak bir tatmin edici bütünlüğü sunmaktır.

Anormalliklerin en aza indirildiği, dikkati dağıtacak engellerin olmadığı şeffaflık ilkesi etrafında bir sunum oluşturmak hedeflenir. Metin tipografisinin temelini harflerin seçimi oluşturur. Bilimsel, tinsel, ekonomik, kültürel gibi hemen her alanla ilgi yazıların hepsinde farklı karakteristik fontlar gerekmektedir. Ayrıca dilbilim, semantik bilim, kelime ve cümle yapıları, şekil bilimi, sözcük frekansları tipoloji tarafından modüle edilir.