Arayüz Tasarımı
Nasıl Olmalıdır?

Bilgisayar ve uygulamalarının daha fazla kişi tarafından sorunsuz ve etkin bir şekilde kullanılması için insan ve monitör arasında iletişimi, etkileşimi sağlayan, buna aracılık eden ortama İngilizce adıyla Interface Desing yani arayüz adı verilir.

Herhangi sistemsel bir kodlama, planlama yetisine sahip olmayan kullanıcıların da bilgisayar programlarını, komutlarını kapsayan cihazları sağlıklı bir şekilde kullanabilmesini olanaklı kılan işitsel, görsel veya dokunsal araçların hepsi ara yüz sınıfına girmektedir.

Örnek vermek gerekirse bisikleti kullanan biri için onun pedalları, frenleri, vitesleri bir ara yüz teşkil etmektedir. Durum böyle olunca bilgisayarla insan arasındaki iletişimi sağlayan ara yüzlerin doğru tasarlanması gerekir.

Oluşturulan, yapılandırılan birçok sistem eğer kullanım zamanında problem ortaya çıkartıyorsa ara yüzün kötü tasarlanmasından kaynaklanır.Sistem özellik itibariyle üstün meziyetlere sahip bile olsa bunu kullanan kişinin ara yüzü anlaması güçse istenen başarıya maalesef ulaşılamaz. Çünkü kullanımı zor olan sistemler kişiye daha fazla hata yaptırır.

Doğru bir arayüz sistemin kullanılabilirliğini artırmalı, bunu kullanıcılarına kolaylaştırmalı ve daha fazla hizmet sattırmalıdır. Bu disiplinin başlıca amaçlarını gerçekleştirmek için bazı yöntemler kullanır. Örneğin kullanıcı odaklı tasarımda; hizmet verilen kişinin ihtiyaçları, alışkanlıkları, değerleri göz önünde bulundurulmalı, hedef kullanıcı kitlesi iyi analiz edilerek kullanıcının bir adım daha öteye giderek üretim öncesinde var olan sıkıntıların ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.

Lewis Gould tarafından geliştirilen bu tasarım da ürün kullanımının değerlendirilmesi öğrenim kolaylığı ve erişilebilirlik açısından oldukça faydalıdır. Döngüsel kullanım imkânının da sağlanması beklentilere yönelik ürün geliştirici adımların atılmasını sağlar.